مکان فعلی :

           

اخبار برگزیده :
عناوین دوره های آموزشی غیر حضوری
 ردیف عنوان دوره نوع دوره
 
سطح دوره
 
ساعت دوره
 
 
شهریه دوره به ازای هر نفر (تومان)
1 برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران  
عمومی
 
مدیران و کارشناسان 16 22400
2 آشنایی با اندیشه وسیره امام خمینی (ره) عمومی مدیران وکارشناسان 14 19600
3 احکام زندگی در اسلام عمومی مدیران وکارشناسان 14 19600
4  
اخلاق فردی، اجتماعی واداری
 
 
عمومی
 
مدیران وکارشناسان 16 22400
5  
تفسیرآیات برگزیده قرآن کریم
 
عمومی مدیران و کارشناسان 28 39200
 
تاریخ قطعی برگزاری امتحان متعاقباً اعلام می گردد.
شماره حساب جهت واریز شهریه دوره:
2170453970004
بنام سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 
آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲