فرماندار رفسنجان:
مقابله با آسیبهای اجتماعی با شعار پیش نمی رود
فرماندار رفسنجان با تأکید بر اینکه مقابله با آسیب های اجتماعی با شعار پیش نمی رود، تصریح کرد: باید در عمل اقداماتی در این خصوص انجام گردد و دستگاهها از پتانسیل و ظرفیت خود در این خصوص استفاده نمایند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان، مجید فصیحی‌‌هرندی در کار گروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی شهرستان رفسنجان با حضور مدیر کل بهزیستی استان اظهار داشت: جامعه به اقتضای خود به آسیب هایی دچار می شود که بسیاری از عوامل آسیب زا آن قابل کنترل و پیشگیری است.
وی بیان کرد: برای پیشگیری و کنترل و مقابله با اثرات سوء این آسیب ها همه باید دست به دست یکدیگر با این آسیب ها مقابله کنند و هیچ نظام و حاکمیتی به تنهایی قادر به مقابله با آنها نیست لذا باید همه عناصر حاضر در اجتماع در این عرصه ورود کنند.
وی با اشاره به لزوم استفاده از پتانسیل تشکل های مردمی برای مقابله با آسیب های اجتماعی با توجه به تاثیرگذاری آن، یادآور شد: باید از همه دستگاه هایی که با مردم ارتباط دارند باید کمک بگیریم و خوشبختانه شورای اجتماعی کشور به صورت فعالانه اقدام می کند.
فرماندار رفسنجان با تأکید بر اینکه برای آسیب های اجتماعی در کشور نمی توان برای همه شهرها نسخه واحد پیچید، تصریح کرد: شورای اجتماعی محلات باید مبتنی بر ظرفیت مردم باشد، مردم خودشان داوطلبانه حضور داشته باشند و از درون خودشان آسیب‌های اجتماعی را کشف کنند و برای آن راه‌حل بدهند.
فصیحی هرندی پبشنهاد داد: در دانشگاههای شهرستان رشته های علوم انسانی در این ارتباط ایجاد شود و دانشجویان در این زمینه تحقیقات انجام دهند و مقالات ماحصل آن را در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهند.
فرماندار رفسنجان ابراز داشت: شهرداری فضاهایی در محلات ایجاد کرده که می‌تواند پایگاه خیلی از برنامه‌های ما باشد ، در عرصه نشاط برای مردم امید ایجاد کند، کسانی که روی افکار مردم تأثیرگذار هستند از جمله متولیان امر فرهنگ و ورزش می‌توانند کمک کنند.