فرماندار رفسنجان خواستار شد؛
از کشاورزان و صادرکنندگان حمایت جدی صورت گیرد
فرماندار رفسنجان گفت: از کشاورزان و صادرکنندگان حمایت جدی صورت گیرد.
به گزارش  روابط عمومی فرمانداری ویژه رفسنجان ، مجید فصیحی هرندی در جلسه ستاد پسته شهرستان رفسنجان با اشاره به مشکلات کشاورزان از جمله خشکسالی‌ و هزینه‌های بالایی که  متحمل می‌شوند ، خواستار حذف ارز نیمایی از بازار پسته شد و اظهار داشت: اگر این مهم ممکن نیست حداقل نمایندگان تا جایی که امکان دارد نسبت به کاهش درصد آن تلاش کنند.
وی با بیان اینکه باید در عمل از کشاورزان حمایت شود ، گفت: از نماینده محترم مردم در مجلس می خواهیم  همانند گذشته در رایزنی ها با دولت از کشاورزان دفاع کند .
وی ادامه داد: بعد از نفت ، پسته یکی از  ارز آورترین محصول کشوربوده و تا الان تمام ارز حاصل از صادرات پسته ، به کشور برگشته  است.
فصیحی هرندی خاطرنشان کرد:  کشاورزان دو سال است که محصول ندارند و به سختی زندگی گذرانده اند و حال نیز اگر بخواهند پسته را با ارز نیمایی به فروش برسانند و ارز وارد کنند ، دچار مشکل می شوند.
وی افزود: ۹۷ درصد محصول پسته صادر می شود  و وارد کردن این ارز به داخل مشکلاتی روبرو است و در شرایط سخت موجود باید به سمتی برویم که صادرکننده و کشاورز متضرر نشوند و در حقیقت ما برای حمایت از کشاورزان ، خواهان حمایت از صادرکنندگان پسته می باشم،
فرماندار رفسنجان در بخش دیگری از صحبت هایش بر لزوم ساماندهی کارگران فصلی در رفسنجان تاکید کرد.