فرماندار رفسنجان:
شورا های اسلامی روستا و دهیاران نقش به سزایی در عمران و توسعه روستا ها دارند
فرماندار شهرستان رفسنجان بیان کرد: حدود 50 درصد از جمعیت شهرستان رفسنجان ساکن روستاها ، بنابر این توجه به روستا و عمران و آبادی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند از مهاجرت روستا ییان به مناطق شهری جلوگیری نماید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان ، دکتر مجید فصیحی هرندی در همایش دهیاران شهرستان رفسنجان اظهار کرد: شوراها که بصورت مستقیم و دهیاران به واسطه ، توسط مردم روستا ها انتخاب می شوند ، نقش بی بدیلی در ارتباط اداره امور روستا دارند. بنابراین قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل ها شورا از اختیارات متناسبی برخوردار بوده و حمایت های قانونی برای انجام وظایف خود در چهارچوب قانون برخوردارند.
وی با بیان اینکه این اختیارات قانونی مسوولیت سنگینی را بر دوش شورا ها و دهیاران می گذارند، تصریح کرد: اطلاع از قوانین مربوطه و تسلط بر آنها و همچنین روحیه خدمتگزاری و همکاری وتشریک مساعی اعضا ء شورا و دهیار می تواند باعث آبادانی و اداره امور مردم به بهترین شکل ممکن باشد.
وی همگان را به پرهیز از اختلاف و تفرقه و تمسک به وحدت و همکاری صمیمانه دعوت نمود و خاطرنشان کرد: هرجا که وحدت و هماهنگی حاکم باشد و اختلاف و تفرقه وجود نداشته باشد ، توسعه و آبادانی و اداره امور مردم به بهترین شکل ممکن انجام می گیرد.
فرماندار رفسنجان بهترین عامل جلوگیری از اختلاف را فصل الخطاب دانستن قانون و اجرای مقررات دانست و گفت: اگر مبتنی بر قانون حرکت کنیم و رعایت مقررات و ضوابط را بدانیم و عدالت را رعایت کنیم و با مردم به صورت شفاف رفتار کنیم ، با کمترین چالش ، بیشترین موفقیت ها را خواهیم داشت.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه نباید بخاطر عدم رعایت قانون برخی مشکلات برای مردم بوجود بیاید، خطاب به دهیاران خاطرنشان کرد: اگر بستر رودخانه تصرف می شود در ابتدا با آن برخورد کنید همچنین اگر عدم رعایت کاربری مشاهده کردید در ابتدا برخورد کنید تا به مشکلات بعدی مواجه نشوید و سرمایه های ملی از بین نرود.
فصیحی هرندی ادامه داد: ما یک مسئولیت اخلاقی و تعهدی داریم و یک مسئولیت مدنی و اجتماعی و قانون اینقدر گسترده و دقیق است که ابهامی وجود ندارد و حریم روستاها مشخص است و خارج از آن نباید کاری انجام گیرد.
وی خطاب به دهیاران تاکید کرد: هیچ مقامی حق ندارد دستور غیرقانونی به شما دهد و شما نیز موظف نیستید دستور غیرقانونی هیچ مقامی را اجرا کنید.
فرماندار رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از هویت و فرهنگ و اصالت ما در درون اسنادی است که در روستاها بین مردم وجود داشته است. اسنادی که ماندگاری آنها به حفظ هویت ما در تاریخ کمک می کند. اسنادی که می تواند با موریانه از بین برود در حالی که این اسناد تاریخ کشور ما است و اگر این اسناد باشند بسیاری از کارها می تواند انجام گردد لذا دهیاران باید بر ای در اختیار گذاشتن این اسناد به دست کتابخانه و سازمان حفظ اسناد کمک کنند.