آغاز عملیات دوبانده شدن جاده پرخطر رفسنجان به زرند در آینده نزدیک

 معاون فرماندار رفسنجان گفت: محور رفسنجان به زرند دوبانده‌ نیست و احداث باند دوم‌ این مسیر به زودی در سال جاری با اعتبار بیش‌ از ۸۰‌ میلیارد ریال شروع خواهد شد که این‌ اعتبار از محل اعتباران‌ معادن‌ تخصیص‌ می یابد.

امروز در دومین روز از آغاز هفته دولت ۸‌ کیلومتر روکش‌ آسفالت محور رفسنجان‌ به زرند مورد بهره برداری قرار گرفت.

"علی آرمان" معاون فرماندار رفسنجان در حاشیه افتتاح روکش آسفالت محور رفسنجان به زرند اظهار کرد: محور رفسنجان‌ به زرند یکی از راه‌ های اصلی است‌ که شهرستان‌ های زیادی در شمال‌ شرق و جنوب کشور از جمله خراسان، هرمزگان، فارس و غیره را به هم متصل‌ می کند و ترددهای زیادی‌ از این مسیر انجام‌ می شود.

معاون‌ عمران‌ و برنامه‌ ریزی فرمانداری رفسنجان‌ تصریح‌ کرد: ‌ محور رفسنجان به زرند دوبانده‌ نیست و احداث باند دوم‌ این مسیر به زودی در سال جاری با اعتبار بیش‌ از ۸۰‌ میلیارد ریال شروع خواهد شد که این‌ اعتبار از محل اعتباران‌ معادن‌ تخصیص‌ می یابد.

وی خاطرنشان‌ کرد: ۸۵۰‌ کیلومتر راه‌ آسفالت در شهرستان‌ رفسنجان وجود دارد که ۱۰ درصد راه‌ های آسفالت‌ استان را شامل‌ می شود امّا با اینکه اکثر جاده های رفسنجان‌ آسفالته‌ است‌، توزیع‌ اعتبار هم‌ بر اساس‌ میزان جاده‌ های فاقد آسفالت‌ به شهرستان‌ اختصاص‌ می یابد.

آرمان‌ تصریح کرد: متأسفانه یک درصد اعتبارات‌ راه های استان‌ به رفسنجان اختصاص می یابد در حالی که‌ ۱۰‌ درصد راه های استان را داریم‌ و با این یک درصد حتی به رفع نقاط حادثه خیز و مشکلات راه ها هم نمی توان پرداخت زیرا این مسیر ها و  جاده‌ های آسفالت‌ از اوایل‌ انقلاب و با خودیاری‌ مردم ایجاد شده و در حال حاضر بعد از گذشت ۴۰‌ سال اکثر راه‌ ها مشکل دارند و روکش‌ آنها تخریب شده‌ است.