صبح امروز / بازدید دکتر هرندی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان به همراه بخشی بخشدار مرکزی ، روسای ادارات برق و راه و حمل و نقل از چند روستای اطراف سرچشمه

در این بازدید ، مسائل و مشکلات روستاهای مغوییه ، یوسف آباد، هنسیج و رودین بررسی شد.