جلسه بررسی مشکلات تعاونی های شهرستان رفسنجان

به مناسبت هفته تعاون ، جلسه مشترکی با حضور فرماندار رفسنجان ، رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و جمعی از روسای تعاونی های شهرستان در محل سالن اداره کار برگزار شد.

در این جلسه جمعی از مدیران تعاونی های رفسنجان مسائل و مشکلات خود را بیان کردند.