دیدار فرماندار رفسنجان با مهندس سعیدی مدیر کل جهاد کشاورزی استان

در این دیدار دکتر فصیحی هرندی پیرامون مشکلات بخش کشاورزی،  گلخانه ها ، دامپروری و ... نکاتی را بیان و خواستار رفع موانع پیش روی آنها شد.