دیدار فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان با سلطانی مدیر کل بنیاد مسکن استان

در این دیدار دکتر فصیحی هرندی  پیرامون واگذاری زمین، طرح های هادی روستایی ، تسهیلات مسکن روستایی و رفع موانع  مشکلات مسکن روستاییان تبادل نظر و گفت گو کرد.