بازدید فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان از کارخانه سیمان ماهان

روز گذشته دکتر مجید فصیحی هرندی با حضور در کارخانه سیمان ماهان از قسمت های مختلف این کارخانه ، بازدید نمود.

فرماندار رفسنجان در دیدار با مدیران این کارخانه گفت : با توجه به اینکه این کارخانه  در حوزه استحفاظی منطقه رفسنجان قرار دارد ، یک ظرفیت بسیار مهم در بحث اشتغال و تولید سیمان برای شهرستان می باشد.

وی در ادامه در خصوص پیگیری در جهت رفع مشکلات این کارخانه قول مساعد داد .