دیدار فرماندار رفسنجان با مدیران کل آب منطقه ای و ورزش و جوانان استان

روز گذشته دکتر فصیحی هرندی با حضور در ادارات کل آب منطقه ای و ورزش و جوانان دیدار و پیرامون مشکلات شهرستان رفسنجان بحث و گفتگو کرد.

در این دیدار فرماندار رفسنجان پیرامون مشکلات چاه های آب در بخش کشاورزی و صنعت و مشکلات زیرساخت های ورزشی و ایجاد مکان های ورزشی متناسب با نیاز شهرستان نکاتی بیان و خواستار رفع این مشکلات شد.