مسئولیت بزرگ اجتماعی شرکت تعاونی پسته رفسنجان

فرماندار رفسنجان مراسم راه اندازی موزه پسته در شهر رفسنجان که به شهر طلای سبز شهرت دارد اتفاقی مبارک خواند و اظهار کرد: اتفاق خیلی خوبی در زمینه ایجاد موزه پسته در رفسنجان افتاد و کسانی که باید پا در این میدان می گذاشتند که مهمترین آنها شرکت تعاونی پسته بود این اقدام را انجام دادند.

مجید فصیحی هرندی افزود: ایجاد موزه پسته در رفسنجان یک مسئولیت بزرگ اجتماعی بر دوش شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان بود، کارهای بزرگی در زمینه پسته در رفسنجان اتفاق افتاده که باید برای آیندگان به یادگار بماند.

وی خاطرنشان کرد: باید فضای مناسب تری برای این موزه در نظر گرفته شود و این موضوع آغاز کار است و باید تخصصی به محصول پسته نگاه کنیم.

فرماندار رفسنجان با یادآوری سابقه شهرستان رفسنجان در زمینه تعاونی ها، تصریح کرد: رفسنجان بزرگترین تعاونی با ۶۰-۷۰ هزار عضو را دارد و موفق ترین تعاونی های کشور در رفسنجان هستند.

فصیحی هرندی ادامه داد: شرکت پسته امسال در بحث خرید پسته ورود خوبی داشت و سعی کرد خود را مجدداً به باراهای جهانی متصل کند.

در این مراسم از کتاب «سکه خندان» که در آن نیم‌قرن تلاش شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته به نگارش درآمده است، رونمایی شد.