قدردانی فرماندار رفسنجان از حمایتهای مجتمع مس سرچشمه در زمینه های مختلف

فرماندار شهرستان رفسنجان از حمایتها و کمکهای مجتمع مس سرچشمه در زمینه های مختلف در این شهرستان قدردانی کرد.

دکتر مجید فصیحی هرندی دوشنبه شب در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه گردشگری رفسنجان اظهار داشت: حرکتهای متفرقه ای داشته ایم و مس در زمینه های مختلف در سالهای گذشته کمک کرده و مخصوصا در سالهای اخیر اتفاقات خوبی در شهرستان افتاده که سپاسگزار هستیم اما این فعالیت ها باید مضاعف، منسجم، کارشناسی شده و هدفمند شود.

وی افزود: در حوزه گردشگری تفاهمنامه کلی با مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس امضا شد و فرصت استثنایی برای سنگ بنای این موضوع است. صنعت گردشگری شهرستان را باید منسجم تر از قبل پیش ببریم هر کسی ایده دارد باید به او کمک شود. در بحث صدور مجوزها در این حوزه مساعدت بیشتری از سوی استان انجام شود.

وی ادامه داد: امیدوارم این تفاهم نامه منشا برکات ارزشمندی برای شهرستان باشد و همه هنرمندان شهرستان را بتواند کمک کند.

فرماندار رفسنجان با اشاره به خدمات مجتمع مس سرچشمه در ماههای اخیر، یادآور شد: در زمینه علم و دانش با ایجاد مرکز نوآوری، در زمینه بهداشت و درمان با حضور بسیار موثر، در بحث خدمات عمومی با ایجاد تصفیه خانه آب، در زمینه صنعت بطور مستقیم با معدن و کارخانه هایی که خودش ایجاد می کند و کمکهایی که به صنعتگران می کند، در زمینه فرهنگ و هنر نیز کمکهای مس از دیرباز زبانزد است این خدمات مطرح است.