در حوزه آموزش و پرورش باید به سمت پرورش پیش رفت

 فرماندار رفسنجان گفت: امر پرورش شاید به لفظ ساده بیاید، اما متخصص می‌خواهد؛ چون و رای مسئله آموزش است و باید به عمق دیدگاه و تفکر یک فرد نفوذ کند و هرجا که همکاران پرورشی ما تخصصی کار کردند، موفق بودند.

"دکتر مجید فصیحی هرندی" در آیین آغاز سال تحصیلی در هنرستان دخترانه شهید میرزابیگی
عنوان کرد: هر دانش آموزی با دانش آموز دیگر متفاوت است، همان طورکه در آموزش پذیری متفاوت است در امر پرورش هم متفاوت است و این امر سخت و دشوار است بنابراین اگر در پرورش  غفلت داشته باشیم و وظیفه خودمان را به‌خوبی انجام ندهیم، نتیجه آموزش و زحماتی که می‌کشیم به جایی نمی رسد در نتیجه نخبگان فراری می شوند و  بسیاری از استعدادها و توانمندی ها بروز نمی کند.

وی افزود: در حوزه آموزش و پرورش باید به سمت پرورش پیش رفت و این امر به سادگی ممکن نخواهد بود لذا مسئولین باید در این حوزه تلاش مضاعف داشته باشند.

فصیحی هرندی بر توجه بیشتر به حوزه پرورش تاکید کرد و گفت: نیروی انسانی خلاق و توانمند وجود دارد و باید اراده قوی باشد تا از این نیروها و ظرفیت ها استفاده شود که این امر در حوزه پرورش محقق می شود.