فرماندار رفسنجان بیان کرد:
🔹نبود بانک اطلاعاتی جامع در شهرستان رفسنجان

 فرماندار شهرستان رفسنجان گفت: آنچه که در رفسنجان کمبود آن احساس می شود نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل است، نداشتن بانک اطلاعاتی برای شهرستان یک معضل است و بر این مبنا امیدواریم فرمانداری رفسنجان اطلاعات جامعی از شهرستان اعم از پتانسیل ها، امکانات، زمینه های سرمایه گذاری و ... را آماده کرده و در دسترس همه قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان،  علی اکبر پورمحمدی در مراسم رونمایی از سامانه جامع نظام پیشنهادات شهرداری رفسنجان اظهار کرد: شهرداری برای ارتقای کارهای خود نیاز مبرمی به شهروندان دارد و امیدواریم با رونمایی از این سامانه، رابطه قوی و خوبی بین شهروندان و شهرداری ایجاد شود که این موضوع بسیار تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: اگر شهرداری به تنهایی بانک اطلاعاتی خوبی داشته باشد که دسترسی مردم به قوانین شهرداری، امکانات شهرداری و ... را فراهم کند مطمئنا می تواند این پیشتنهادات زمینه همراهی مردم را فراهم کند.

وی تصریح کرد: آنچه که در رفسنجان کمبود آن احساس می شود نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل است، نداشتن بانک اطلاعاتی برای شهرستان یک معضل  است و بر این مبنا امیدواریم فرمانداری رفسنجان اطلاعات جامعی از شهرستان اعم از پتانسیل ها، امکانات، زمینه های سرمایه گذاری و ... را آماده کرده و در دسترس همه قرار دهد.

فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد: نظرات و پیشنهادات شهروندان در بانک اطلاعاتی ثبت و ماندگار شود و در دسترس همه قرار بگیرد که این ارتباط بسیار خوب و مطمئن، زمینه مساعدی برای کارهای عمرانی، فضای سبز، اجتماعی، فرهنگی و ... شهرداری فراهم خواهد کرد.

پورمحمدی گستردگی کار شهرداری را یادآور شد و افزود: البته برخی قوانین شهری توسط شوراها در حال بروز شدن هستند و امیدوارم شهرداری بتوانند از پیشنهادات خوب مردم بهره برده و در توسعه شهرستان قدمهای شایسته ای بردارد.