کفاره های روزه در رفسنجان صرف خرید آرد و توزیع بین نیازمندان می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری رفسنجان گفت: مبالغ جمع آوری شده کفاره های روزه مردم، قرار است برای خرید آرد صرف و بین نیازمندان شناسایی شده در روستاها توزیع شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رفسنجان روز سه شنبه جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی فرمانداری رفسنجان، مدیر کمیته امداد امام خمینی رفسنجان و ریاست اداره تعاون روستایی رفسنجان برگزار شد.
محمدرضا رحمانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری رفسنجان در این جلسه اظهار کرد: در خصوص نحوه توزیع کفاره های روزه ای که توسط مردم جمع آوری شده است تصمیم گیری شد.
وی افزود: مقرر شد کفاره جمع آوری شده به صورت آرد تهیه شود و ماهانه در روستاهایی که نیازمندان بی بضاعت را شناسایی کردیم  آرد بین نیازمندان تقسیم بندی شود.