عیادت از بیماران با شروع هفته سلامت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رفسنجان؛ مصطفی بخشی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری رفسنجان به همراه دکتر محمدی شاهرخی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  و جمعی از مسئولین به مناسبت شروع هفته سلامت از بیماران بخش آنکولوژی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) عیادت کردند.