برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رفسنجان به ریاست دکتر رحمانی معاون فرماندار شهرستان رفسنجان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رفسنجان؛جلسه کارگروه آرد و نان با حضور دکتر رحمانی معاون فرماندار و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شهرستان رفسنجان در جلسه کارگروه آرد و نان گفت: با بررسی و نظارت مداوم بر نانوایی ها باید مورد توجه قرار گیرید و اگر واحدی از خبازی های عملکرد مناسب داشت باید تشویق شود و اگر غیر از این بود قطعا باید برخورد لازم صورت گیرد.

دکتر رحمانی تصریح کرد:ساماندهی، تامین و توزیع آرد  وکیفیت بخشی پخت نان باید ازاولویت های مهم کارگروه ساماندهی آرد و نان این شهرستان درجهت رضایتمندی شهروندان باشد.
در ادامه این نشست پیرامون مسائل و مباحث نظارت بر عملکرد نانواییها، کیفیت توزیع آرد سهمیه ای بین نانواییها و ... به بحث و بررسی پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد.