ثبات تولید در پناه ثبات قیمت‌ها

به گفته فرماندار شهرستان رفسنجان، یکی از مزایای طرح ثبات قیمت‌ها این است که تولید کننده به اطمینان خاطر در بحث ثبات قیمت ها برسد تا بتواند برای رونق تولید برنامه‌ریزی داشته باشد.

رضا مشکی در حاشیه بازدید از صنایع غذایی به اتفاق مسئولین اداره صمت گفت: در راستای تصمیمات ستاد تنظیم استان با همراهی بازرسان اداره صمت از واحدهای تولیدی صنایع غذایی در شهرک صنعتی رفسنجان بازدید کردیم.

 وی افزود: خوشبختانه این صنایع غذایی اعلام کردند بعد از تصمیمات دولت به ثبات خوبی رسیدیم و نوسانات قبل را نداریم و اکنوم بهتر می‌توانیم به تعهدات‌مان عمل و برای تولید برنامه‌ریزی کنیم.
فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد: با ثبات قیمت‌ها، تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه این واحدهای غذایی از جمله روغن و شکر و آرد، اطمینان خاطر پیدا کردند و اکنون کار را با ثبات خوبی پیش می‌برند و در آینده با برنامه ریزی می‌توانند با توان بهتری تولید کنند و همچنین در بحث کارگری هم اگر این روند ادامه پیدا کند می‌توانند توسعه دهند و تولیدات بیشتری داشته باشند؛ و در بازار مصرف هم به گفته خودشان قرارداد دارند و هیچ مشکلی وجود ندارد.
 مُشکی افزود: یکی از مزایای این طرح این است که تولید کننده به اطمینان خاطر در بحث ثبات قیمت ها برسد و بتواند برای تولید برنامه‌ریزی داشته باشد که در این مدت کم برای واحدهای تولیدی صنایع غذایی در رفسنجان محقق شده است.