جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان رفسنجان  به ریاست بخشی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار و با حضور اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار رفسنجان اظهار داشت: دانشگاه باید محیطی مناسب برای تربیت دانشجویانی پرسشگر باشد که با ایجاد روحیه نشاط، شادابی همراه با  تحصیل علم برای دانشجویان موجبات به ثمر نشستن استعدادها و تلاشها را فراهم آورد.

 ایشان با تاکید بر وجود  رابطه مستقیم نشاط و شادابی فضای دانشگاه و فضای عمومی شهر، روسای دانشگاهها و سایر مسئولین مربوطه را دعوت به اتخاذ  تمهیدات لازم در زمینه رسیدگی به خواسته ها و رفاه دانشجویان نمود.

بخشی افزود : دانشگاهها هم از نظر تامین نیروی انسانی کارآمد و افزایش کارایی و بهره‌ وری افراد و هم از جهت گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن تکنولوژی در توسعه اقتصادی کشور موثر هستند و در واقع می توان گفت خدمات دانشگاه برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور نقش زیر بنایی دارد .

در پایان اعضای کمیسیون مسائل و مشکلات موجود در دانشگاههای شهرستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.