بازدید معاون‌فرماندار شهرستان رفسنجان از فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی

دکتر‌رحمانی معاون فرماندار شهرستان رفسنجان در خصوص وضعیت بازار روغن خوراکی و ادعای برخی مبنی بر کاهش این محصول، افزود: روغن خوراکی با نرخ‌های آزاد در فروشگاهای زنجیره ای موجود است و کمبودی در این زمینه نداریم.