آیین معارفه محمدرضا شایگان رئیس هیأت بسکتبال شهرستان رفسنجان و تکریم از امیر فیاضی ریاست سابق با حضور رضا مُشکی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان و سایر مسئولین شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.