اولین نشست صمیمی فرماندار جدید شهرستان رفسنجان با کارکنان فرمانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان:مهندس رضایی در اولین جلسه کاری خود با همکاران فرمانداری طی سخنانی بیان داشت: جایگاه فرمانداری در سطح شهرستان رفسنجان جایگاه والا وارزشمندی است که کارکنان آن بایدبا اقتدارتوأم باتعامل وهمکاری وهم افزایی با دستگاههای اجرایی درحفظ وارتقاء این جایگاه بکوشند.
ایشان بیان داشت: کارمندان باید در جهت پیشبرد امورات شهرستان وتکریم ارباب رجوع وارائه خدمات مطلوب به مردم اهتمام جدی داشته باشند.

معاون استاندار کرمان اظهارداشت: باید تلاش کنیم درکناریکدیگر ودرفضایی صمیمی برای شهرستان رفسنجان  اتفاقات مثبتی رقم بزنیم ودراین راستا  ازپیشنهادات مؤثروسازنده همه کارکنان استقبال خواهم کرد زیرا اعتقاد دارم کارشناسان فرمانداری همه صاحب فکر و ایده و تجربه هستند می توانند درجهت موفقیت وتوسعه روز افزون شهرستان بنده را کمک نمایند.

گفتنی است در این دیدار هریک از کارکنان  فرمانداری ضمن خوش آمدگویی به فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان به بیان شرح وظایف اداری خود پرداختند.