اولین جلسه شورای ورزش همگانی شهرستان رفسنجان با حضور مهندس رضایی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری:صبح امروز اولین جلسه شورای ورزش همگانی با حضور مهندس رضایی فرماندار ویژه شهرستان ،مصطفی بخشی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار ،ریاست اداره ورزش و جوانان، سپاه ناحیه،نیرو انتظامی وهیئت های ورزشی شهرستان رفسنجان برگزار شد.


فرماندار ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه، با اشاره به اهمیت و جایگاه ورزش در جامعه به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد نشاط در جامعه نام برد وگفت جلسه شورای ورزش بیشتر برای نظر خواهی و استفاده از اعضای شورای ورزش جهت توسعه ورزش شهرستان می باشد و با توجه به استعدادهای ورزشی شهرستان رسالت اعضاء شورای ورزش این است که تلاش کنند ورزش شهرستان رفسنجان به جایگاه اصلی خودش برسد .