نانوایی ها موظف به نصب کارت خوان هوشمند هستند

در کارگروه آرد و نان که در محل فرمانداری رفسنجان برگزار شد بر جمع آوری کارت خوان های معمولی از سطح نانوایی های شهرستان تأکید و اعلام شد که نانوایی ها بدون پرداخت وجهی نسبت به نصب کارت خوان هوشمند اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رفسنجان کارگروه آرد و نان با حضور مهندس حسین رضایی فرماندار ویژه این شهرستان برگزار و مصوب شد که کل دستگاه های کارت خوان معمولی از سطح نانواهای شهرستان جمع آوری و به جای آن ها دستگاه کارت خوان هوشمند نصب شود این کار با همکاری بانک سپه انجام خواهد شد.
نانوایی ها می توانند با مراجع هبه بانک سپه قرارداد امضا کنند و نیز با مراجعه به اداره امور دارایی کد مالیاتی را نیز دریافت کنند و در این راستا همکاری اتحادیه خبازان رفسنجان ضروری است.
در رفسنجان بیش از 500 نانوایی در حال فعالیت هستند.