اختتامیه یازدهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی  با حضور مهندس رضایی فرماندار ویژه شهرستان
رفسنجان در محل افصح هجری  برگزار شد.