آیین افتتاح مرکز درمان وباز توانی نیلوفرآبی (ویژه بانوان ) با حضور مصطفی بخشی معاون سیاسی فرماندار ، امام جمعه ؛ دادستان و نماینده مردم رفسنجان وانار در مجلس و رئیس واعضای شورای شهر ؛ شهردار رفسنجان و جمعی از مسئولین شهرستان  برگزار گردید.