کارگروه سلامت و امنیت غذایی در رفسنجان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه رفسنجان:جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان با حضور مهندس آرمان معاون فرماندار،  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی،  معاون بهداشتی  و جمعی از رؤسای ادارات در محل فرمانداری شهرستان  برگزار شد.

در این کارگروه موضوعات بیماری‌های منتقله راه آب و غذا،  ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت ، پشه آندس، دامداری های غیر مجاز ، دفع غیر بهداشتی فاضلاب مهمانشهر ، جمعیت و فرزند آوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.