رئیس هیات چوگان رفسنجان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه رفسنجان:طی مراسمیبا حضور آقایان مهندس رضایی فرماندار محترم ، رویگر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رفسنجان ، عامری رئیس و شاه محمدی دبیر هیات چوگان استان ، مهندس حاج عبدالهی رئیس جهاد کشاورزی ،مهندس فاتحی رئیس اداره مسکن و شهرسازی ، پورمحمدی مدیرعامل باشگاه شهرداری ، حسینی رئیس میراث و فرهنگی ، طی حکمی از سوی اقای عامری رئیس هیات چوگان استان اقای مرتضی سنجی بعنوان رئیس هیات چوگان رفسنجان منصوب شد.
این مراسم در محل دفتر فرماندار رفسنجان برگزار شد.