مقدمات احداث کتابخانه مرکزی در رفسنجان در حال فراهم شدن  است

فرماندار رفسنجان گفت: مجوز واگذاری زمین جهت احداث کتابخانه مرکزی در این شهر، پس از تایید شورای اسلامی شهر صادر می شود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه رفسنجان مهندس حسین رضایی روز دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان در محل فرمانداری بیان کرد: تا کنون چند جلسه پیگیری برای احداث کتابخانه مرکزی برگزار شده و در جلسه حاضر قرار شد مجوز واگذاری زمین جهت احداث آن در این شهر با تأیید شورای اسلامی شهر صادر شود.

وی افزود: همچنین با مشارکت شهرداری ، خیرین و سرمایه گذار این کتابخانه مرکزی ایجاد می شود .

مهندس رضایی بیان کرد: مهمترین مسئله ای که نوید احداث کتابخانه مرکزی منحصر بفرد شهرستان را می دهد اتفاق نظر همه مسئولین دست اندرکار بر ضرورت وجود و پیگیری برای انجام آن است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از چندین ماه پیگیری مداوم وطرح موضوع درجلسات متعدد انجام این کار به مرحله عملیاتی شدن نزدیک می شود که امیدورایم کتابخانه ای در شأن مردم این شهرستان ایجاد و مورد استفاده قرار گیرد.