جلسه هماهنگی با سرمایه گذار از استان یزد جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت با حضور مهندس رضایی فرماندار و دکتر رحمانی معاون برنامه ریزی و توسعه در‌محل فرمانداری برگزار گردید.