💢 جلسه شورای آرد و نان شهرستان با حضور سنجری مدیر کل اقتصادی استانداردی کرمان ، فرماندار رفسنجان، معاون پشتبانی و برنامه ریزی فرماندار و جمعی از مسئولین مربوطه شهرستان در محل فرمانداری تشکیل شد
 
مدیر کل اقتصادی استانداری در این جلسه موارد تخلفات بعضی از نانوایی هایی که از طریق سامانه نانینو استخراج شده بود را به اطلاع حاضران رساندند و بعضی از مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت
 
 
سنجری در این جلسه در خصوص تخلفات نانوایی ها گفت : در ابتدا به این‌ مجموعه ها اخطار داده می‌شود و درصورت تکرار کردن تخلفات  قطع سهمیه و در نهایت معرفی به تعزیرات و جمع آوری کارتخوان نیز ختم خواهد شد
 
به گفته مدیر کل اقتصادی استان: ارائه نان فله در سوپر مارکت ها غیر قانونی است و سوپر مارکت ها می‌توانند نان بسته بندی شده دارای نام مشخص و پروانه بهره‌برداری ارائه دهند