عصر امروز مهندس رضایی سرپرست فرمانداری ویژه رفسنجان ضمن بازدید از جهاد دانشگاهی رفسنجان و استماع گزارش فعالیتهای این مرکز از زبان خانم دکتر رسایی مدیر این مرکز در جریان فعالیتهای مختلف این مجموعه قرار گرفتند.لازم بذکر است که جهاد دانشگاهی رفسنجان که از اردیبهشت سال گذشته فعالیت خود را در این شهرستان آغاز نموده در زمینه های مختلف از جمله کلینیک سلامت روان/آموزشهای مهارتی و فعالیتهای فرهنگی هنری اقدامات قابل توجه ای انجام داده که برای توسعه این مرکز مدیر و شاغلین این مرکز پیشنهادات خودرا با سرپرست فرمانداری درمیان گذاشتند که فرماندار نیز در خصوص پیگیری آنها جهت توسعه مرکز و خدمات رسانی بیشتر قول مساعدت دادند.