جلسه هم اندیشی اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی با مهندس رضایی فرماندار ویژه رفسنجان عصر امروز در فرمانداری شهرستان برگزار شد
 
این جلسه با محوریت هماهنگی مابین دولت ، سیاستگذاری فعالان اقتصادی و تقویت تشکلهای بخش خصوصی در شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت
 
در پایان قرار بر این شد جلسات متوالی با  اعضای فعال اقتصادی در شهرستان در طول سال برگزار شود