شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان رفسنجان بارویکرد راه اندازی کمپ ماده ۱۶ تشکیل جلسه داد
در این جلسه که در فرمانداری ویژه رفسنجان تشکیل شد معضل معتادان متجاهر بررسی و جهت جمع آوری و ترک اعتیاد آنها و راه اندازی کمپ ماده ۱۶ تبادل نظر شد و در ادامه مسئولین از چندین مکان جهت راه اندازی کمپ بازدید و ارزیابی نمودند.