در هفته دولت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال طرح در رفسنجان افتتاح می شود
 
مهندس حسین رضایی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان گفت:  در هفته دولت امسال طرح ها و پروژه های مختلفی بالغ بر بیش از ۳ هزار میلیارد ریال در شهرستان رفسنجان افتتاح و بهره برداری می شوند
 
فرماندار افزود: این طرح ها شامل موارد مختلف کشاورزی / عمران شهری و روستایی/ آموزشی و ... می باشند