قنات تاریخی داوران ثبت جهانی می شود
 
💢حسین رضایی فرماندارویژه رفسنجان از آغاز فرآیند ثبت جهانی قنات تاریخی روستای داوران خبر داد
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه رفسنجان ،جلسه  کارگروه ثبت قنات تاریخی داوران با حضور حسین رضایی فرماندار ، محمد برشان کارشناس حوزه قنات و تاریخ آب و جمعی از مسولین مربوطه شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید.
 
حسین رضایی در خصوص قدمت تاریخی این قنات گفت :  قنات داوران دارای قدمت زیادی است، این قنات به دوره پیش از دوره تیموریان می رسد و از جمله قنوات رودخانه ای به شمار می رود.
 
فرماندار افزود : نظام آبیاری این قنات بر اساس تشته است و این تشته مدیریت خاصی دارد و در جاهای مختلف ایران و استان کرمان رواج داشته اما در حال حاضر در تنها جایی که رواج دارد، قنات داوران است.
 
فرماندار گفت : به لحاظ آب و هوایی، داوران از بقیه نقاط شهرستان رفسنجان متفاوت است هم از نظر درختان و هم نوع زمین شناسی.
 
به گفته فرماندار رفسنجان : ثبت جهانی یک قنات باعث می شود آن اثر جزو آثار جهانی شناخته شود و هیچ لطمه ای به وضعیت حقابه داران وارد نمی شود ، به لحاظ تقدسی، در بالا، میانه و مظهر این قنات زیارت وجود دارد.
 
حسین رضایی گفت : رفسنجان در زمان گذشته ۳۶۰ قنات در دشت و ۲۲۰ قنات کوهستانی داشته است که به مرور زمان تعدادی خشک شده اند و ما سعی داریم قنات های باقی مانده را حفظ کنیم