پنجمین روز از هفته دولت با افتتاح طرح های بخش مرکزی و دیدار با فرماندهی پرسنل انتظامی شهرستان
پنجمین روز از هفته دولت با دیدار فرماندار با فرمانده و پرسنل انتظامی شهرستان آغاز و در ادامه طرح های ذیل در بخش مرکزی افتتاح شد
کلنگ زنی ساختمان دهیاری روستای ناصریه به مساحت ۴۰۰متر مربع ،زیر ساخت ۷۵متر مربع و میزان اعتبار ۲۵۰میلیون تومان از اعتبارات دهیاری با حضور جمعی از مسئولین شهرستان و مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان
 
ساختمان دهیاری روستای ناصریه در سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
 
افتتاح پروژ ه های روستای ناصریه با حضور سلطانی مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان
 
روشنایی معابر به طول ۹۰۰متر به اعتبار ۷۵۰میلیون تومان
 
زیر سازی و آسفالت یازده هزار متر مربع معابر روستایی به اعتبار یک میلیارد و ششصد میلیون تومان
 
جدول گذاری معابر روستایی به طول ۲۰۰۰متر به میزان اعتبار ۷۰۰میلیون تومان
افتتاح ده هزار متر مربع آسفالت و زیر ساخت و ۲۰۰۰متر جدول گذاری معابر روستایی ،روستای عبدالله آباد رفسنجان به اعتبار دو میلیارد و پانصد میلیون تومان با حضور مدیر کل بنیاد مسکن استان ، حسین رضایی فرماندار و جمعی مسئولین شهرستان
 
 
افتتاح ۲۰هزار متر مربع آسفالت ،۴۰هزار متر مربع زیر ساخت و جدول گذاری به طول پنج هزار متر معابر روستایی ،روستای محمد آباد میثم رفسنجان به اعتبار سه میلیارد و صد میلیون تومان با حضور مدیر کل بنیاد مسکن استان، حسین رضایی فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان انجام گردید
 
افتتاح ۱۲هزار متر مربع زیر ساخت و آسفالت و جدول گذاری به طول ۴۰۰ متر از معابر روستایی ، روستای سعادت آباد با حضور حسین رضایی فرماندار رفسنجان بخشدار مرکزی و جمعی از همراهان انجام شد
ده هزار متر مربع زیر سازی و آسفالت معابر روستایی عرب آباد به میزان اعتبار دو میلیارد تومان با حضور حسین رضایی فرماندار ویژه رفسنجان ، بخشدار مرکزی و جمعی از همراهان انجام شد
 
افتتاح ۱۵۰۰متر مربع زیر سازی ،۱۰۰۰متر مربع آسفالت و جدول گذاری به طول ۲۰۰۰متر به اعتبار دو میلیارد و پانصد میلیون تومان از معابر روستایی ،روستای ملک آباد رفسنجان در پنجمین روز از هفته دولت با حضور حسین رضایی فرماندار ، بخشدار مرکزی و جمعی از همراهان انجام شد
 
 
باشگاه اوورال روستای ملک آباد به متراژ ۵۰۰متر مربع و اعتبار ۳۰۰میلیون تومان باحضور حسین رضایی فرماندار ، بخشداری مرکزی و جمعی از همراهان افتتاح شد