خانه تاریخی حاج آقا علی رفسنجان در انتظار تحولات جدید
 
💢خانه تاریخی حاج آقا علی رفسنجان از اداره اوقاف به شرکت همگامان مس واگذار شد
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری رفسنجان؛ در چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت مهندس رضایی فرماندار به همراه حسینی رئیس اداره میراب و مهندس شاکری مدیر شرکت همگامان مس از بزرگ ترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی بازدید کردند
 
در این بازدید طرح های پیشنهادی از سوی مهندس شاکری مدیر شرکت همگامان مس مطرح شد و پس از رایزنی های اخیر مسؤلان استانی و شهرستان خانه تاریخی حاج آقا علی رفسنجان از اداره اوقاف به شرکت همگامان مس واگذار شد
 
در ادامه این بازدید برنامه های شرکت همگامان در خصوص آینده و تحولات این خانه تاریخی مورد بحث و برسی قرار گرفت
 
در پایان بنا به پیشنهادات مطرح شده مشاورانی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و اقتصادی در حال تهیه سند راهبردی برای استفاده بهینه از این حوزه بزرگ گردشگری رفسنجان در نظر گرفته شود