نشست صمیمی فرمانداران شهربابک و رفسنجان »
 
تعاملات جدید و افقی روشن در انتظار شهرستانهای رفسنجان و شهربابک در حوزه های اشتغال، راه، کشاورزی و دام
طی جلسه ای باحضور فرمانداران رفسنجان  و شهربابک مسائل مختلفی از جمله اشتغال ،راه های مواصلاتی،کشاورزی و دام و .. مطرح و درخصوص اقدامات عمرانی مشترک بین ۲شهرستان توافقات خوبی صورت پذیرفت.
 
فرماندار با تأکید بر تعامل با دیگر شهرستان های استان ، ابراز امیدواری کرد: برگزاری نشست های فرمانداران و مسئولان شهرستان های رفسنجان و شهربابک بیشتر شود.
 
وی اظهار داشت: نشست امروز می تواند آغازی برای فصل تازه ای بر تعاملات مضاعف شهرستان های شهربابک و رفسنجان محسوب شود.