هیئت اروپایی 6و7و8 مهر به رفسنجان سفر می کند
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی سفر هیٱت اروپایی به استان کرمان در مهرماه سال جاری جهت بازدید از باغات پسته استان با حضور مهندس رضایی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان در محل اداره کل جهاد کشاورزی استان برگزار شد.
 
هییت اروپایی به منظور بازدید از این مرکز و نیز مراکز فرآوری پسته در  روزهای  ۶  ،  ۷  و ۸  مهرماه که زمان برداشت محصول کشاورزی پسته نیز هست  به رفسنجان سفر می کند.
مهندس رضایی بیان کرد: فصل برداشت پسته در رفسنجان از اواخر شهریور آغاز می شود و تا آواخر مهرماه ادامه دارد و رفسنجان مهد تولید پسته در جهان است