سفر اروپایی ها به رفسنجان جهت بازدید از مراحل فرآوری پسته
 
جلسه هماهنگی سفر هیئت اروپایی که در مهر ماه به شهرستان رفسنجان سفر می کنند امروز در فرمانداری رفسنجان برگزار شد.
 
 
قابل ذکر است؛ این سفر در تاریخ ۱۴ الی ۱۶ مهر ماه انجام خواهد شد و هیئت اروپایی به منظور بازدید از مراکز فرآوری و بررسی مراحل فرآوری پسته در شهرستان در مهرماه به شهرستان رفسنجان سفرخواهند داشت.
 
طی‌ روزهای اخیر نیز مهندس رضایی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان به همراه دکتر خدایان چگنی مدیر کل امور فراورده های آشامیدنی و غذایی ،دکتر انصاری رئیس اداره امور ازمایشگاه های غذا و دارو ،دکتر شعیبی مدیر فنی آزمایش مرجع سازمان غذا و دارو ،دکتر مهدی زاده مدیر کل امور پایش استان ها و سایر مسئولین مربوطه از شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته شهرستان رفسنجان بازدید داشته اند .