جلسه بررسی چگونگی سرمایه گذاری کارخانه تولید پتو در شهرستان
 
جلسه بررسی سرمایه گذاری در شهرستان با حضور مهندس رضایی فرماندار ویژه ، دکتر رحمانی معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار،  مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ، رئیس اداره صمت و جمعی از مسئولین مربوطه در فرمانداری برگزار شد
 
در این جلسه مقرر شد زمین مد نظر سرمایه گذار در شهرک صنعتی کشکوئیه با میزان آب و برق مصرفی مورد نیاز در نظر گرفته شود