اولین جلسه اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان رفسنجان
🔹 این جلسه با حضور امام جمعه؛ فرماندار؛ فرمانده سپاه ؛ رئیس ادارات شهرستان رفسنجان وجمعی از مسئولین و اعضا مجمع بسیجیان شهرستان در سالن جلسات دفتر امام جمعه برگزار گردید.🔹هدف از برگزاری این جلسه گزارش عملکرد مجمع بسیجیان شهرستان و ارائه طرح های کارگروه های مجمع بسیجیان بود.