جلسه مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان های رفسنجان و انار با حضور فرمانداران دو شهرستان و اعضای این شورا و با دعوت از دکتر دهقانی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در فرمانداری رفسنجان برگزار شد.
 
در این جلسه اعضای شورای ۲ شهرستان گزارشی از فعالیتهای اداره متبوع خود پیشنهادات و نقطه نظرات خودرا مطرح و هماهنگی ۲ شهرستان بعمل آمده و اتخاذ تصمیم شد