پیگیری مشکلات دهستان دره دران شامل ۵ روستای داوران دره در دره جوز اودرج و دهرنج رفسنجان با حضور نماینده مجلس فرماندار معاون فرماندار بخشدار  رؤسای ادارات مربوطه و بازدید میدانی و استماع مشکلات از زبان دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی و اهالی روستاها صبح امروز در قالب میز خدمت انجام شد.