طی نشستی صبح امروز در دفتر فرماندار رفسنجان با حضور اعضای شوراهای اسلامی روستاهای اطراف مجتمع مس سرچشمه گلایه هایی در خصوص عدم انجام تعهدات شرکت مس در قبال این روستاها از قبیل عدم همکاری در خصوص توسعه عمرانی روستا و بیکاری جوانان  این روستاهای منطقه و جذب نیروهای غیر بومی بر خلاف تعهدات قبلی مجتمع مس مطرح و اعضای شوراهای این روستاها (مانی رودین مغوئیه گوداحمر رابید هنسیج ساردین و...)گلایه مندی خود را به فرماندار اعلام داشتند. دراین جلسه پیرامون موضوعات دیگری اعم از قناتها کشاورزی و راه های روستاها نیز بحث و تبادل نظر شد.