صبح امروز جلسه رفع موانع تولید به ریاست دکتر رحمانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری باحضور ادارات مرتبط و بادعوت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان جهت رفع مشکلات اداری ، تسهیل فرآیندهای اداری و رونق سرمایه گذاری در شهرستان برگزار گردید.