جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان رفسنجان باحضور مهندس رضایی سرپرست فرمانداری ویژه رفسنجان ،معاونین فرماندار و ادارات مرتبط شهرستان پیرامون اتخاذ تصمیم درخصوص چاه موتورهای کشاورزی برگزار شد
 
در این جلسه اعضا به بیان نظرات کارشناسی خود پیرامون خاموشی چاه موتور های کشاورزی پرداختند فرماندار رفسنجان در این جلسه بااشاره به وضعیت کشاورزی و محصول پسته شهرستان در دوسال گذشته و مشکلات کشاورزان و همچنین محصول امسال که کارگشای کشاورزان همچنین رونق اقتصادی و اشتغال در شهرستان می باشد همچنین بادرنظر گرفتن لزوم حفاظت از منابع آب  از اعضای جلسه خواستند تا با درنظر گرفتن این مسائل در این خصوص تصمیم بگیرندو تمام جوانب را در نظر بگیرند.درپایان مقرر شد فعلا از ۱۵ آبان تا ابتدای آذرماه چاه موتورهای کشاورزی خاموش شوند.