صبح نهم آبان ماه،نشستی با مدیریت دکتر آیت اللهی موسوی و با حضور مدیر کل آب منطقه ای،فرماندار و شهردار رفسنجان به منظور پیگیری ساماندهی رودخانه های درون شهری رفسنجان برگزار شد
معاون استاندار همراهی و نظارت آب منطقه ای در اجرای طرح را ضروری دانست و گفت:طرح توسط طراح و ناظر مورد تایید آب منطقه ای انجام خواهد شد
وی از تحویل طرح کامل مسیر رودخانه شور و صادق آباد توسط مشاور ظرف یک هفته آینده خبر داد و افزود:آب منطقه ای پس از تایید طرح آن را به شهرداری ابلاغ تا به صورت فاز بندی اجرا شود